سردخانه و تبرید

dispatch_fridge

سردخانه و تبرید

شرکت سریرپی امکان محاسبه، طراحی و اجرای انواع سردخانه های بالای صفر و زیر صفر در محل احداث گلخانه را دارد. سردخانه ها بر اساس نیاز کارفرما در ابعاد مختلف طراحی و احداث می گردد.

اسکرول به بالا